De allra flesta vet att intern kommunikation är viktigt men HUR får du det att hända på riktigt? 

Denna tredagars digitala utbildning (spritt under fem veckor) ger kreativa idéer, konkreta verktyg, inspiration och stort värde för kommunikatören och arbetsgivaren. Utbildningen ger också möjlighet till att bygga upp ett nätverk och dela idéer med andra. Du förväntas skrida till verket på en gång i form en av hemuppgift som du redovisar vid sista tillfället.

Anna Almberg är en av sveriges mest uppskattade pedagoger och inspiratörer inom intern kommunikation. Om Anna Almberg >>

Sommarerbjudande

Ett speciellt sommarerbjudande till dig som bokar tidigt! 

Du får 10% rabatt om du bokar före den 31 augusti 2021. Detta reglerar jag i faktureringen. 

Målet med kursen: 

Kursen ger inspiration och konkreta verktyg för att utveckla strategisk intern kommunikation som bidrar till engagemang, handlingskraft och måluppfyllelse. Kursen stärker deltagarna i rollen som kommunikationsrådgivare  i förändring och för att stötta kommunikativt ledarskap.

Kort och gott: efter genomförd kurs har du fått med dig verktyg till att förbättra arbetslivet. Du har dessutom fått möjlighet att träna på dem i din egen verksamhet. Jag kallar det för att skapa ACTION!

Målgrupp: 

Det här en kurs för dig som redan arbetar som kommunikatör, på HR eller som kommunikationschef och vill arbeta mer medvetet och strategiskt med intern kommunikation. De teoretiska grunderna har du med dig sedan tidigare, nu vill du ha ny inspiration och letar kreativa verktyg kring HUR du ska få det att hända. Du vill stödja andras kommunikativa förmåga genom rådgivning: Den kommunikativa ledaren är fortfarande den viktigaste interna kommunikationskanalen och det kommunikativa medarbetarskapet blir allt viktigare. I praktiken betyder det att en viktig färdighet för den interna kommunikatören är att göra andra bra. 

Datum:

  • Hösten 2021 (Tre dagar totalt) 5 -6 oktober samt 9 november
  • Våren 2022 (Tre dagar totalt)1 8-19 januari samt 22 februari

Tider: 

09-15 alla dagar via Zoom. Räkna med minst åtta timmars arbete med hemuppgiften. 

Om hemuppgiften: 

Mellan de två första dagarna och den tredje avslutande dagen kommer du att få med dig en hemuppgift som du förväntas genomföra i den verksamhet.  Syftet är att  stödja dig att direkt applicera det du lär dig under kursen i egen verklighet. Det vill säga: börja GÖRA på ett nytt sätt! Uppgiften är att formulera en planering för ett utvecklingsområde inom intern kommunikation i din organisation samt testa att genomföra något av det
kommunikationsinsatser/aktiviteter du planerat.

Pris: 

12 900 kr per deltagare exkl moms för tre dagars utbildning, verktyg och möjlighet att ingå i ett nätverk av andra interna kommunikatörer. 

Vad ingår?

Kommunikationsverktyg är pedagogiska förklaringsmodeller som jag skapat för att utveckla ett sådant abstrakt ämne som kommunikation. Vi vet att våra hjärnor behöver visualiseringar för att förstå och jag vet också att människor blir mer engagerade när vi känner oss bra. Det enkla, det greppbara och verktyg som går att förenas i oavsett roll, tenderar att få fler att bry sig om intern kommunikation. Verktygen blir kort och gott en tillgång för dig som dagligen jobbar med kommunikation och i förlängningen för HELA organisationen.