Verktygsutbildning för kommunikatörer

Terms and conditions

Anna Almberg AB utgår från branschstandard för öppna utbildningar. Därför gäller följande. 

Branchens standardregler vid avbokning av öppen kurs

  1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Anna Almberg AB skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
  2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
  3. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
  4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  5. Utbildningsföretaget. (Anna Almberg AB) har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  6. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.