Lär känna kommunikationsverktygen lite närmare!

 1. En visuell strategisk karta STRATEGISLOTTET: vilka är ni och vart är ni på väg, vad står ni för och hur var ska ni prioritera för att lyckas?
 2. En tankekarta över analysområden för att hitta förbättringar! "Ta da” ANALYSKARTAN!
 3. Modell för att skapa en kreativ och visuell KANALSTRATEGI - vilka kanaler behövs egentligen?
 4. Tips för att skapa TEMAN över året och inte prata om allt samtidigt det vill säga att BUDSKAPSÅR.
 5. VEM GÖR VAD ger exempel på hur ansvaret intern kommunikation kan fördelas mellan olika roller. (Det är knappas kommunikatören som äger den interna kommunikation)
 6. Hur kommunicerar ni riktningen egentligen så att den blir attraktiv att följa och hur kopplar ni riktningen till var och ens arbetsuppgifter? Heja verktyget SKAPA RIKTNING!
 7. Förändring är det enda konstanta men hur hanterar vi förändringsreaktioner med bra kommunikation.? Vi träffar personan MAJVOR MOTSTÅNDIG och tar fram kloka tips för att involvera medarbetare i förändringsarbeten.
 8. Vi gå igenom den eminenta BUDSKAPSMODELLEN som funkar vid alla förändringar likväl som vid fattade beslut.
 9. Och du då: ärande kommunikatör - vad krävs av dig i framtiden och hur kan du göra för att kliva fram i din organisationen? Verktyget heter KOMMUNIKATÖRBUKETTEN
 10. Kommunikativt ledarskap är a och o - det är kommunikation som gör en chef till en ledare. Med hjälp av modellen det KOMMUNIKATIVA LEDARSKAPSHJÄRTAT får ni en tankemodell för att coacha ledare.
 11. Men medarbetarskapet då? Jo men visst. Med modellen DET KOMMUNIKATIVA MEDARBETARSKAPET skapas underlag till diskussion - vad krävs när ALLA ska bli bättre på kommunikation?
 12. COACHANDE FÖRHÅLLNINGSÄTT - vad är det och vad är viktigt att tänka på?
 13. Navet i allt relationsbygge är dialogen. Den som är duktig på dialog, samarbetar och väcker engagemang. Vi går därför igenom verktygen DEN KRAFTFULLA DIALOGEN.
 14. Utan lyssnande ingen dialog. När du fått verktyget LÄRAN OM ATT LYSSNA kommer alla dina relationer blir bättre (sant) och tänkt om du dessutom kan lära ut detta till andra
 15. Den bästa kommunikationsplanen gör ni tillsammans och du som rådgivare involverar verksamheten i planeringen. Vi går igenom ett workshopupplägg för gemensam KOMMUNIKATIONSPLANERING FÖR DUMMIES!
 16. Hur skapas bra möten oavsett om de är digitala eller analoga? Om allt det pratar vi i verktyget MÖTESKVALITET JA TACK

Läs mer om mig www.annaalmberg.se 

Hör av dig om frågor hej@annaalmberg.se