Vad menas med ett kommunikationsverktyg egentligen?

Vad menas egentligen med ett kommunikationsverktyg? Är det en hammare, en spik eller kanske en såg. Nej, såklart inte. Det är kort och gott pedagogiska förklaringsmodeller som jag skapat för att utveckla ett sådant abstrakt ämne som kommunikation.

Varför kommunikationsverktyg? 

Jag vet att våra hjärnor behöver visualiseringar för att f��rstå och jag vet också att människor blir mer engagerade när vi känner oss bra. Det enkla, det greppbara och verktyg som går att förenas i oavsett roll, tenderar att få fler att bry sig om intern kommunikation. Verktygen blir kort och gott en tillgång för dig som dagligen jobbar med kommunikation och i förlängningen för HELA organisationen. 

Mina utbildningar har två teman. Den första ”Verktyg för strategisk intern kommunikation” är alla kommunikatörens DNA. Kommunikations skapar handlingskraft och riktning och då gäller det att veta vad ni ska skapa handlingskraft i. Jag skulle rekommendera ALLA att först gå "Verktyg för strategisk intern kommunikation" och i nästa steg "Verktyg för interna kommunikationsrådgivare". 

Verktyg för strategisk intern kommunikation 

 1. En visuell strategisk karta STRATEGISLOTTET: vilka är ni och vart är ni på väg, vad står ni för och hur var ska ni prioritera för att lyckas? 
 2. En tankekarta över analysområden för att hitta förbättringar! "Ta da” ANALYSKARTAN!
 3. Modell för att skapa en kreativ och visuell KANALSTRATEGI - vilka kanaler behövs egentligen?
 4. Tips ör att skapa TEMAN över året och inte prata om allt samtidigt det vill säga att BUDSKAPSÅR.
 5. VEM GÖR VAD ger exempel på hur ansvaret intern kommunikation kan fördelas mellan olika roller. (Det är knappas kommunikatören som äger den interna kommunikation)
 6. Hur kommunicerar ni riktningen egentligen så att den blir attraktiv att följa och hur kopplar ni riktningen till var och ens arbetsuppgifter? Heja verktyget SKAPA RIKTNING!
 7. Förändring är det enda konstanta men hur hanterar vi förändringsreaktioner med bra kommunikation.? Vi träffar personan MAJVOR MOTSTÅNDIG och tar fram kloka tips för att involvera medarbetare i förändringsarbeten.
 8. Vi gå igenom den eminenta BUDSKAPSMODELLEN som funkar vid alla förändringar likväl som vid fattade beslut.
 9. Och du då: ärande kommunikatör - vad krävs av dig i framtiden och hur kan du göra för att kliva fram i din organisationen? Verktyget heter KOMMUNIKATÖRBUKETTEN
 10. Sist men inte minst, med utgångspunkt i positiv psykologi: hur kan vi arbeta med positiv förstärkning för att få med oss medarbetare i den riktning vi definierat. Hej verktyget ”FINN FEM RÄTT”:

Verktyg för interna kommunikationsrådgivare 

 1. Kommunikativt ledarskap är a och o - det är kommunikation som gör en chef till en ledare. Med hjälp av modellen det KOMMUNIKATIVA LEDARSKAPSHJÄRTAT får ni en tankemodell för att coacha ledare. 
 2. Men medarbetarskapet då? Jo men visst. Med modellen DET KOMMUNIKATIVA MEDARBETARSKAPET skapas underlag till diskussion - vad krävs när ALLA ska bli bättre på kommunikation?
 3. COACHANDE FÖRHÅLLNINGSÄTT - vad är det och vad är viktigt att tänka på?
 4. Navet i allt relationsbygge är dialogen. Den som är duktig på dialog, samarbetar och väcker engagemang. Vi går därför igenom verktygen DEN KRAFTFULLA DIALOGEN.
 5. Utan lyssnande ingen dialog. När du fått verktyget LÄRAN OM ATT LYSSNA kommer alla dina relationer blir bättre (sant) och tänkt om du dessutom kan lära ut detta till andra!
 6. Den bästa kommunikationsplanen gör ni tillsammans och du som rådgivare involverar verksamheten i planeringen. Vi går igenom ett workshopupplägg för gemensam KOMMUNIKATIONSPLANERING FÖR DUMMIES!
 7. Hur många tips för att skapa engagemang hos medarbetare kan jag få in på en och samma kurs? Vi får väl se när ni får verktyget ”BUDSKAP SOM SKAPAR MENING” ett helt medley av inspiration.
 8. Jag delar med mig av några dialogverktyg som jag brukar använda för att omsätta värderingar till insikt och gemensamma beteenden. Jag kallar verktyget för VÄRDERINGSDIALOGER
 9. Hur skapas bra möten oavsett om de är digitala eller analoga? Om allt det pratar vi i verktyget MÖTESKVALITET JA TACK!
 10. Klart att vi ska göra varandra bra och utvecklas genom FEEDFORWARD. Vad är det och vad är viktig att tänka på när du bekräftar och ger tips om förbättringar till andra?