Praktiskt och priser 

Plats: 

Alla mina öppna utbildningar sker digitalt via Zoom. Jag står för länk och licens och länken till klassrummet skickas till dig ett par veckor före kursstart. 

För vem: 

Kommunikatörer eller angränsande yrkesroller som vill få inspiration kring kraft kraften i intern kommunikation men framförallt konkreta verktyg som stärker yrkesrollen och skapar värde för hela organisationen. 

Pris: 

  • 8 900 kr exkl. moms per utbildningstillfälle och deltagare. 
  • Anmäl två deltagare från samma arbetsplats och ni får 25% rabatt. Mejla mig på hej@annaalmberg.se i samband med att du anmäler dig så reglerar jag fakturan. 

Antal deltagare: 

För att säkra interaktivitet och dialog är maxantalet 14 deltagare per utbildningstillfälle. Minimum antal deltagare är 5 per kurs. 

Avbokningsregler

Anna Almberg AB utgår från branschstandard för öppna utbildningar. Därför gäller följande. 

  1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Anna Almberg AB skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till hej@annaalmberg.se.
  2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
  3. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
  4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  5. Utbildningsföretaget. (Anna Almberg AB) har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  6. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

Material och rättigheter: 

Före kursstart skickas ett antal mallar till deltagarna som pdf. Mallarna ska skrivas ut (helst i färg) och används under kursen. Materialet får efter genomförd utbildning användas i den egna organisationen men inte spridas vidare till tredje part. Vid all slags användning ska källhänvisning uppges: ©️Anna Almberg AB. Föreläsningen sker endast live och kommer inte att spelas in. Efter genomförd utbildning skickas kursmaterial ut till alla deltagare som pdf (två åhörarkopior per sida). 

Kurslitteratur: 

Inför kursen rekommenderar jag att alla deltagare köper boken "Strategisk intern kommunikation : led organisationer med kommunikation - Häftad, Svenska, 2019" Författare: Susanne Dahlman, Mats Heide. Enligt mig den bästa boken som finns att tillgå om intern kommunikation. Boken finns där böcker finns och kostar cirka 290 kr. 

Kursintyg:

Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett personligt kursintyg som är digitalt signerat. I kursintyget framgår ditt namn, datum,  innehåll och syftet  med kursen. 

Ps. Utbildning för hela teamet?

Är ni en större grupp eller kanske en hel kommunikationsavdelning där samtliga ha ett behov av verktygsutbildning? Utbildningarna kan då också anpassas efter era behov och ett ännu mer förmånligt pris per deltagare finns att tillgå. Hör av dig så berättar jag mer!