Praktiskt och priser 

Plats: 

Alla mina öppna utbildningar sker digitalt via Zoom. Jag står för länk och licens och länken till klassrummet skickas till dig ett par veckor före kursstart. 

För vem: 

Kommunikatörer, kommunikationschefer och angränsande yrkesroller som vill få inspiration kring kraft kraften i intern kommunikation men framförallt konkreta verktyg som stärker yrkesrollen och skapar värde för hela organisationen. 

Pris: 

12 900 kr  exkl. moms per utbildningstillfälle och deltagare inkl utbildning, verktyg och möjlighet att ingå i ett nätverk med andra kommunikatörer. 

  Antal deltagare: 

  Max antal per kurs är 20 deltagare. Minimum antal deltagare är 5 per kurs. 

  Upplevelsebaserad inlärning

  Mellan de två första dagarna och den tredje avslutande dagen kommer du att få med dig en hemuppgift som du förväntas genomföra i den verksamhet. Syftet är att stödja dig att direkt applicera det du lär dig under kursen i egen verklighet. Det vill säga: börja GÖRA på ett nytt sätt! Uppgiften är att formulera en planering för ett utvecklingsområde inom intern kommunikation i din organisation samt testa att genomföra något av det kommunikationsinsatser/aktiviteter du planerat.

  Avbokningsregler

  Anna Almberg AB utgår från branschstandard för öppna utbildningar. Därför gäller följande. 

  1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart Anna Almberg AB skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till hej@annaalmberg.se.
  2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.
  3. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.
  4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.
  5. Utbildningsföretaget. (Anna Almberg AB) har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
  6. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.

  Material och rättigheter: 

  Före kursstart skickas ett antal mallar till deltagarna som pdf. Mallarna ska skrivas ut (helst i färg) och används under kursen. Materialet får efter genomförd utbildning användas i den egna organisationen men inte spridas vidare till tredje part. Vid all slags användning ska källhänvisning uppges: ©️Anna Almberg AB. Äganderätten, inklusive immateriella rättigheter, till kursmaterial och annat material (inklusive arbetsmetodik, modeller samt företagsspecifik kunskap och information) som skapas, tillhandahålls och presenteras i samband med uppdraget (”Materialet”) tillkommer Anna Almberg AB. Deltagaren erhåller en rätt att använda Materialet inom den egna organisationen för det syfte som uppdraget avser. Deltagaren får dock inte sprida Materialet utanför organisationen utan mitt i förväg inhämtade skriftliga godkännande. Deltagaren ska vara ansvarig för anställdas och underkonsulters användning av Materialet. Vid tveksamhet om Materialets användning uppmanas beställaren att kontakta mig. Digitala föreläsningar sker endast live och kommer inte att spelas in. 

  Avbokningsregler:

  1. Anmälan är bindande efter ordergodkännande.
  2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till hej@annaalmberg.se.
  3. Vid avbokning 4 – 2 veckor före genomförande ska beställaren ersätta Anna Almberg AB med 50% av kursavgiften.
  4. Vid avbokning 2 - 0 veckor före genomförande ska beställaren ersätta Anna Almberg AB med 100% av kursavgiften.
  5. Om ombokning sker senare än fyra
  6. Anna Almberg AB har rätt att i händelse av sjukdom ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas.

  Kurslitteratur: 

  Inför kursen rekommenderar jag att alla deltagare köper boken "Strategisk intern kommunikation : led organisationer med kommunikation - Häftad, Svenska, 2019" Författare: Susanne Dahlman, Mats Heide. Enligt mig den bästa boken som finns att tillgå om intern kommunikation. Boken finns där böcker finns och kostar cirka 290 kr. 

  Kursintyg:

  Efter genomförd utbildning får alla deltagare ett personligt kursintyg som är digitalt signerat. I kursintyget framgår ditt namn, datum,  innehåll och syftet  med kursen. 

  Ps. Utbildning för hela teamet?

  Är ni en större grupp eller kanske en hel kommunikationsavdelning där samtliga ha ett behov av verktygsutbildning? Utbildningarna kan då också anpassas efter era behov och ett ännu mer förmånligt pris per deltagare finns att tillgå. Hör av dig så berättar jag mer! 

  Boka plats!

  Läs mer om mig www.annaalmberg.se 

  Hör av dig om frågor hej@annaalmberg.se